Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: juni 3, 2020
Lees deze gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden", "gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website https://beterveilig.be (de "service") van Mustafa Hamza ("ons", "wij" of "onze") gebruikt. ').
Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.
Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Accounts
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.
U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van derden.
U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom
De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Mustafa Hamza en haar licentiegevers.

Links naar andere websites
Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Mustafa Hamza.
Mustafa Hamza heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Mustafa Hamza niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.
We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.
Beëindiging
We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.
Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.
We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.
Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de service.
Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, uitsluitingen van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer
Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten.
Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Veranderingen
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om dit ten minste 15 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.
Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat deze revisies van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.